Koostöös Motohobi OÜ-ga on meie lehe kaudu võimalik rentida Kihnu saarel liiklemiseks elektrirollereid.
Täis akuga sõidab ca 35 km (tiir Kihnu saarele on ca 22 km)
Pakkumisel on:

1tk - DOOHAN iTango

1tk - Silence Smart
Hinnakiri:
kuni 12h - 30€
kuni 24h - 50€

BRONEERIMISEKS KLIKI SIIA

Reeglid:
Rollerid on sõitmiseks ühele inimesele.  Laenutusel on õigus laenutus katkestada ning roller rendilevõtjalt tagasi võtta renditasu hüvitamata.
2. Ratastega on keelatud minna merevette.
3. Tühja rehvi või muu rikke korral tuleb koheselt teavitada laenutust telefonil +372 555 13 213.
4. Kliendi süülise käitumise tagajärjel tekkinud kahjud ratastele hüvitab klient 100%. Tavapärasest kulumisest tingitud rikked katab laenutus ning neist tuleb laenutust esimesel võimalusel teavitada.
5. Rataste ebamõistliku kasutuse või tahtlikult tekitatud kahjude korral on klient kohustatud hüvitama 100% ratta maksumusest. iTango maksumus on 2700 eurot ja Silence Smart rolleri maksumus on 1000 eurot. Ebamõistlikuks käitumiseks loetakse:
  a) kõiki kahjusid, mis on tekkinud rolleri mittesihtotstarbelisel kasutamisel,
  b) muud viisid, millega võib kaasneda varjatud vigastuste oht rolleri põhisõlmedele.
6. Rolleriga tuleb liigelda kõiki liikluseeskirju järgides. Alkoholijoobes sõit ei ole lubatud.
7. Rollerid on kasutamiseks ainult Kihnu saarel.

Rolleri valduse ülevõtmisel (rentimisel) nõustub klient kõigi tingimustega olenemate sellest, kas kasutamiseks sõlmitakse leping või mitte.

BRONEERIMISEKS KLIKI SIIA