ELEKTRIMOPEEDID


KIHNU SADAMAS OOTAB SIND 5 ELEKTRIMOPEEDI

Sõiduulatus tavapärase kasutamise korral ca 100 km, mis senise praktika kohaselt katab ära ka reedest-pühapäevani kasutuse.

ELEKTRIMOPEEDIDE HINNAKIRI:
KUNI 24h   - 50 eur

BRONEERIMISEKS KLIKI SIIAKASUTUSTINGIMUSED
1. Elektrimopeedidega kohalduvad liiklusseaduses sätestatud nõuded.
2. Elektrimopeedid on sõitmiseks kuni kahele inimesele. Laenutusel on õigus laenutus katkestada ning roller rendilevõtjalt tagasi võtta renditasu hüvitamata, kui laenutaja sõidab rolleril rohkema arvu inimestega.
3. Elektrimopeediga on keelatud minna merevette.
4. Tühja rehvi või muu rikke korral tuleb koheselt teavitada laenutust telefonil +37255513213.
5. Kliendi süülise käitumise tagajärjel tekkinud kahjud elektrimopeedidele hüvitab klient 100%. Tavapärasest kulumisest tingitud rikked katab laenutus ning neist tuleb laenutust esimesel võimalusel teavitada.
5. Elektrimopeedide ebamõistliku kasutuse või tahtlikult tekitatud kahjude korral on klient kohustatud hüvitama 100% mopeedi maksumusest. Elektrimopeedi maksumus on 3500 eurot. Ebamõistlikuks käitumiseks loetakse:
  a) kõiki kahjusid, mis on tekkinud rolleri mittesihtotstarbelisel kasutamisel,
  b) muud viisid, millega võib kaasneda varjatud vigastuste oht rolleri põhisõlmedele.
6.  Alkoholijoobes sõit ei ole lubatud.
7. Elektrimoppedid on kasutamiseks ainult Kihnu saarel.
8. Elektrimopeed antakse kasutusse täislaetud akuga. Kuni 24h kasutuse korral kliendile laadijat kaasa ei anta ning akut ei asendata. Pikema perioodi korral on võimalik kokkuleppel laenutusega saada kaasa laadija.
9. Laenutusel on õigus küsida tagatisraha 100 eurot. Tagatisraha tagastatakse elektrimopeedi tagastamisel laenutusse.

Elektrimopeedi valduse ülevõtmisel (rentimisel) nõustub klient kõigi tingimustega olenemate sellest, kas kasutamiseks sõlmitakse leping või mitte.

Tutvu ka mopeedivoldikuga!


BRONEERIMISEKS KLIKI SIIA